Tìm hiểu cấu trúc và chức năng các lớp da
Tìm hiểu cấu trúc và chức năng các lớp da
Làn da là mô tế bào nằm ngoài cùng và là cơ quan lớn nhất trên cơ thể dựa trên cơ sở trọng lượng và khu vực bề mặt nó bao phủ.